Bestuur stichting Wheelchair Skills Team.

Prof. Dr. Thomas Janssen, Voorzitter

Prof. Janssen is sinds 2008 hoogleraar Revalidatieonderzoek aan de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de VU waar hij doceert in vakken als inspanningsfysiologie en revalidatie. Hij leidt tevens het onderzoek op het gebied van dwarslaesie en aangepast sporten in revalidatiecentrum Reade en is wetenschappelijk verantwoordelijk voor het Centrum voor Aangepast Sporten Amsterdam.

 

Walther Rasche, Penningmeester

Walther is afgestudeerd bewegingswetenschapper en nu werkzaam als manager IT uitvoering bij Alliander.

Cem Bayrak,
Secretaris

Cem liep in 2000 een C4 dwarslaesie op tijdens een duik ongeluk. Tegen het advies van het UWV in ging Cem in 2003 weer aan het werk. De afgelopen 15 jaar heeft hij zich bewezen als re-integratie specialist en weet hij als geen ander wat het betekent om met een arbeidshandicap mee te doen in het arbeidsproces. Momenteel werkt Cem full-time als rekruteer bij de Nederlandse Spoorwegen.

 

Beloningsbeleid

De Stichting WheelchairSkillsTeam kent geen winstoogmerk.

Bestuurders ontvangen alleen – via declaraties – gemaakte onkosten in het belang van de Stichting, denk hierbij aan reiskosten waaronder brandstofkosten (0,19 euro per gemaakte km, bij wet vastgesteld), parkeergeld en openbaar-vervoerskosten en kantoorartikelen tbv vergaderingen, workshops, events en andere activiteiten in het belang van de Stichting.

De opbrengsten die door bestuurders worden gegenereerd in de vorm van b.v. adviezen komen volledig ten goede aan de Stichting.

Verslag Q1 en Q2 2020

In de eerste twee kwartalen van 2020 hebben we ons door de pandemie, waardoor veel activiteiten stil lagen, m.n. gericht op het oprichten van de stichting met alle praktische invulling die daarbij hoort, waaronder formeren bestuur, opstellen statuten, oprichting bij de notaris, inschrijven KvK, openen bankrekening, jaarplan 2020 en begroting 2020, ANBI aanvragen en de website en mailadressen.

Stichting Wheelchair Skills Team

RSIN 861022105

* Statuten: oprichtingsdocument WST

  • De stichting heeft ten doel een positieve bijdrage te leveren aan zelfstandigheid van mensen met een fysieke beperking en aan de beeldvorming rondom mensen met een handicap ten einde de positie van mensen met een handicap (kinderen en volwassenen) in de samenleving te verbeteren, voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

* Jaarplan Stichting Wheelchair Skills Team 2020v0.91
* Visiedocument WST 2020