Wetenschappelijk onderzoek

De rolstoelvaardigheidstrainingen van het WST waren onderwerp van een grootschalig promotieonderzoek, genaamd Fit for the Future, dat wordt uitgevoerd door de Hogeschool Utrecht. Onderzoekster Marleen Sol heeft de effecten van onze rolstoeltrainingen in het Mytylonderwijs onderzocht en verdedigt op 7 juli 2021 haar proefschrift.

Doel
Het doel van dit het onderzoek was een optimaal programma te ontwikkelen voor het verbeteren van fitheid, rolstoelvaardigheid, zelfvertrouwen en participatie in dagelijks bewegen voor kinderen die rolstoel gebonden zijn. In het onderzoek is het effect van onze rolstoelvaardigheidstrainingen op de rolstoelvaardigheid onderzocht, maar ook op het zelfvertrouwen en participatie in dagelijks bewegen. Om dit effect te kunnen meten is een rolstoelvaardigheidstest en vragenlijst voor zelfvertrouwen ontwikkeld.

 

Resultaat
Het belangrijkste resultaat van de werkgroep is een geëvalueerd programma voor rolstoelvaardigheidstrainingen en rolstoelfitheidstrainingen voor Mytylscholen. Zowel fysiotherapeuten als ouders en kinderen zijn heel erg tevreden over dit programma.
Daarnaast zijn twee nieuwe meetinstrumenten ontwikkeld:
De Utrecht-Pediatric Wheelchair Mobility Skills Test (UP-WMS) om rolstoelvaardigheid van kinderen in een rolstoel te kunnen meten (1) en de Wheelcon-Dutch version-modified for children (2) , een Nederlandstalig meetinstrument voor het zelfvertrouwen van kinderen in een rolstoel.

Andere resultaten zijn:

– Inzicht in de ervaringen van kinderen met de rolstoelvaardigheidstrainingen van K-J Projects, de ervaringen van fysiotherapeuten over de rolstoelvaardigheidstest en de ervaringen van ouders die met hun kind oefenen bij de rolstoeltraining.
– Inzicht in de effecten van de rolstoelvaardigheidstrainingen en rolstoelfitheidstrainingen op de rolstoelvaardigheden, fitheid, zelfvertrouwen en participatie in het dagelijks leven van kinderen die een rolstoel gebruiken.
– Een handleiding met workshops en een toolkit voor de rolstoelvaardigheidstrainingen voor professionals.
– Video-tutorials voor kinderen en ouders.
– Alle kennis is opgenomen in het KTS.

Voor een volledige lijst van publicaties en presentaties kun je terecht op de website van Fit For the Future.

Terug naar het Kennisbank overzicht