Naar de K-J Projects Site

Wie zijn we?

Het Wheelchair Skills Team is een initiatief ontstaan van uit de missie Rolstoelvaardigheid op Niveau van K-J Projects. 
K-J Projects Unlimited Abilities, opgericht door oud paralympier Kees-Jan van der Klooster, zet zich in brede zin in om de participatie van mensen met een beperking in de samenleving te bevorderen.
De motivatie om het rolstoelvaardigheidsniveau in Nederland naar een hoger plan te tillen kwam toen Kees-Jan in 2005 startte met het geven van zijn eerste lessen op jeugd,- en sportweekeinden in Zeeland en Brabant. In 2006 organiseerde hij in samenwerking met een aantal lokale partijen ook zijn eerste trainingen voor volwassenen op de Boulevard in Vlissingen.

Quote Kees-Jan 

Toen ik zag wat de impact van de trainingen op de zelfstandigheid en vrijheid van de deelnemers was, was voor mij één ding duidelijk: dit zijn zeker niet de enigen in Nederland die hier baat bij kunnen hebben.

De jaren er na gaf hij, naast zijn topsportcarriere, op kleine schaal trainingen aan kinderen en volwassenen. In 2013 werd K-J Projects benaderd door de Hogeschool Utrecht die onderzoek wilde doen naar de kindertrainingen en de effecten hiervan. Inmiddels hebben meer dan 250 kinderen en volwassenen deelgenomen aan een trainingsprogramma en kregen meer dan 1000 rolstoelers tips tijdens workshops door het hele land.

In Nederland zitten meer dan 120.000 mensen in een rolstoel. Voor lang niet iedereen is de wheelie vanzelfsprekend en voor velen is een ritje over straat meer afzien dan eens even lekker ontspannen er op uit gaan.

Het Wheelchair Skills Team is een project waarmee K-J Projects een impuls wil geven aan de bestaande norm van wat er kan met een rolstoel in het dagelijks leven. We zien dat te veel mensen gebrek hebben aan vertrouwen en/of vaardigheden met hun rolstoel en hierdoor een belangrijk deel van hun zelfstandigheid laten liggen.

Wat ons betreft erg zonde en het is hoog nodig dat hier de schouders eens onder worden gezet. Het Wheelchair Skills Team zet zich met een frisse en positieve visie in om mensen vaardiger te maken en de kennis over rolstoelvaardigheid zowel bij gebruikers als professionals te vergroten.

Op deze site vind je activiteiten en informatie om je rolstoelvaardigheid en kennis daarover te vergroten. Meer informatie over de achterliggende visie en filosofie van K-J Projects vind je op de site van K-J-Projects.

 

Filosofie K-J Projects

Ruim 12% van de mensen heeft een fysieke of geestelijke beperking. Zij vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van de maatschappij dat óók recht heeft om deel te mogen nemen aan onze maatschappij. In de moderne tijd waarin we vandaag de dag leven bieden technologische ontwikkelingen mogelijkheden te over om mensen met een beperking midden in het leven te laten staan en hen een waardevol leven te laten leiden met behoud van hun eigenwaarde. Behalve dat het vanuit sociaal maatschappelijk oogpunt wenselijk is dat er een inclusiebeleid gevoerd wordt, levert iemand die actief participeert ook nog eens meer op voor zichzelf en de maatschappij dan iemand die langs de zijlijn staat.

Rol van de maatschappij
Het uitgangspunt is een maatschappij waarin iedereen bij geboorte gelijke kansen krijgt en gelijke rechten heeft. Helaas kunnen we alleen maar concluderen dat dit in de praktijk niet eenvoudig is als het mensen met een handicap betreft. We kunnen streven naar beter, want op basis van ervaringen kan worden gesteld dat het meestal onwetendheid en onbekendheid zijn die de barrières vormen voor een betere participatie.

Wanneer iemand stelselmatig vanuit een te laag verwachtingspatroon wordt benaderd, zal dat impact hebben op iemands wil om zichzelf te ontwikkelen.
Door de maatschappij zowel inzicht te geven in de impact van deze benadering jegens mensen met een beperking en door tevens de mogelijkheden en onmogelijkheden van integratie helder te schetsen, kan het verwachtingspatroon duidelijk naar boven worden bijgesteld.

De rol van mensen met een beperking
Naar onze mening ligt de belangrijkste rol voor het bijstellen van het verwachtingspatroon bij de mens met een beperking zelf. Zij hebben het grootste belang om aan de maatschappij deel te nemen. Heel zwart-wit gesteld zou je kunnen stellen dat je als mens (met een beperking) er voor kunt kiezen om actief aan de maatschappij deel te nemen of om passief te blijven en je lot te aanvaarden.

Een passieve houding
Op het moment dat je je laat leiden en je je overgeeft aan over-verzorging, verval je makkelijk in een patroon waarin je de regie over je leven (voor een deel) uit handen geeft. Dit betekent dat je kiest voor passiviteit. Over het algemeen zal die keuze niet een gewenste waardering en daarmee samenhangende zelfwaardering opleveren. Deze passieve houding met oververzorging staat naar onze vaste overtuiging de persoonlijke ontwikkeling van een mens met een beperking in de weg.

Een actieve houding
Tegenover deze passieve houding staat de keuze voor een actieve rol. Dit houdt in: verantwoordelijkheid nemen voor je eigen situatie. Wil je met een eigen regie ‘in het leven staan’, dan zul je zélf op basis van een reëel zelfbeeld en op basis van je mogelijkheden actie moeten ondernemen. Als hier gedragsverandering voor nodig is, zal dit vanuit jezelf moeten komen. Acceptatie speelt hierin een belangrijke rol. Het erkennen en accepteren van je situatie is de eerste belangrijke stap. Vervolgens gaat het erom naar de mogelijkheden te kijken die je hebt binnen een reëel kader. Daarbij zou de mate van fysieke zorg of assistentie geen invloed mogen hebben op de mate van eigen regie en verantwoordelijkheid die iemand kan nemen. Uiteindelijk zal de waardering die je uit deze situatie haalt meer recht doen aan de persoon die je bent en het recht dat je hebt om die persoon te zijn.

In deze filosofie stellen we niet dat zelfregie iemand gelukkiger maakt. De filosofie gaat echter uit van de gedachte dat iedereen (en dit geldt in het bijzonder voor kinderen) de kans moet krijgen om zich te ontwikkelen vanuit een realistisch verwachtingspatroon.