Een rolstoel regelen

Er zijn verschillende wijze waarop je een rolstoel kan verkrijgen:

  • Inclusief onderhoud, te verkrijgen in bruikleen via een hulpmiddelen- leverancier zoals onder meer:   
    Medipoint, Hartingbank, Jens Beenhakker, Welzorg. 
  • Op basis van PGB (Persoons Gebonden Budget) zelf een rolstoel aanschaffen waarbij je ook zelf verantwoordelijk bent voor het onderhoud.   
  • Wanneer je werk hebt kun je ook via het UWV, mocht dit nodig zijn, nog een extra rolstoel aanvragen voor je werk.

Een rolstoel in bruikleen

In het eerste geval, een rolstoel inclusief onderhoud, krijg je een stoel in bruikleen en ga je met de leverancier kijken wat voor jou de meest adequate rolstoel is. Veelal krijg je keuze uit een vast pakket rolstoelen. Met goede argumentatie is het ook mogelijk om af te wijken van de rolstoelen in het standaard pakket. Krijg je een rolstoel, dan is het onderhoud voor rekening van de leverancier en is deze er verantwoordelijk voor dat de stoel in goede conditie blijft. In deze constructie betaalt de gemeente per maand een soort lease-bedrag aan de rolstoel leverancier. De stoel blijft eigendom van de leverancier en jij mag deze gebruiken.

Mocht je naar een gemeente met een andere leverancier verhuizen, dan zal de stoel moeten worden overgenomen door de nieuwe leverancier of moeten worden ingeleverd bij de oude leverancier. In dit laatste geval moet je in je nieuwe gemeente opnieuw een aanvraag indienen voor een rolstoel. 

De ervaring is dat veel gemeentes en leveranciers de voorkeur geven voor laatstgenoemde optie die soms ook wordt gepresenteerd als enige optie. Dit is echter niet het geval: PGB is de andere optie. 

Een rolstoel via PGB

Wanneer je goed weet wat je wilt en dit ook goed kunt onderbouwen, bestaat de mogelijkheid om een stoel via een PGB te krijgen. De reden dat je hiervoor kunt kiezen is als je er niet uit komt met de gemeente en/of de leverancier. Bijvoorbeeld als zij een rolstoel adviseren waar jij het niet mee eens bent en er naar jouw zin geen passende oplossing voorhanden is in de bruikleenconstructie. Let wel: op het moment dat je voor de PGB-variant kiest, ben je zelf verantwoordelijk voor de kosten van het onderhoud. 

Sommige fabrikanten of dealers kunnen je ook een onderhoudscontract voor de stoel aanbieden. Doen ze dat niet, vraag er dan zelf naar. Het is wel zo handig om je in te dekken tegen reparatie- en onderhoudskosten. 

Om aanspraak te maken op een PGB is het noodzakelijk om een persoonlijk plan te hebben met daarin je wensen/behoeften en argumentatie van je persoonlijke keuze.  

Mocht je hierna nog steeds geen medewerking krijgen dan kun je de Power-kaart op tafel leggen. 

De Power-card

Omdat er in het verleden ervaringen zijn geweest waarbij gemeentes en leveranciers de PGB-optie wilden uitsluiten voor de aanschaf van een rolstoel, heeft Support Magazine de Powerkaart in het leven geroepen.  
 
Uitgever Van Gaalen van Support Magazine: “De felgekleurde groene kaart is bedoeld voor mensen die graag hun eigen boontjes doppen. Ze kunnen, met de wet in de hand een aanspraak maken op hun eigen keuzevrijheid. Het is een beetje zoals het rollende Tweede Kamerlid Otwin van Dijk laatst in ons blad zei: ‘Je moet soms de blaren op je tong lullen om buiten het standaardpakket om te gaan, maar het lúkt je wel. Gebruikers hebben meer rechten en bevoegdheden dan ze zelf denken. Empowerment van de Wmo-cliënt is dus belangrijk’.” 

 “Met deze kaart willen wij die empowerment stimuleren. Gebruikers kunnen de kaart gebruiken als reminder, of zonodig onder de neus van de Wmo-ambtenaar houden om hem te overtuigen van hun recht op een persoonsgebonden budget. Niet om hem aan te vallen of te bekritiseren, maar om hem te helpen zijn cliënt van een passend hulpmiddel te voorzien. Dat is zijn wettelijk verplicht doel. Dat staat in de Wmo. Daarom is de kaart groen, en niet rood.” 

De Wmo-Powerkaart schetst in heldere en begrijpelijke taal twee krachtige wetsartikelen die de Wmo-cliënt ten dienste staan. Dat zijn artikel 2.3.6 van de Wmo, dat het recht op een persoonsgebonden budget regelt en artikel 2.3.2, dat je het recht geeft je eigen indicatie te schrijven in een zogeheten persoonlijk plan. De gemeente is verplicht naar dat plan te kijken. 

Lees meer hierover op Support Magazine Wmo tools 

Voor meer informatie over het PGB kan je ook op de website van Per Saldo terecht, vereniging van en voor mensen met een persoonsgebonden budget.