Afronding van een project.

In het najaar van 2019 zal Marleen Sol Promoveren op haar onderzoek naar de effecten van onze rolstoelvaardigheidstrainingen.
Het is onderdeel van het onderzoeksproject Fit for the Future! De meeste resultaten van het project zijn al in  publicaties en presentaties verschenen.

Op de onderzoekspagina, vindt u meer informatie over de werkgroep rolstoelvaardigheid.
De lijst van publicaties en presentaties van het volledige ‘fit for the future’ onderzoek staan onder het kopje Publicaties.

Van de verschillende werkgroep zullen nog publicaties verschijnen.

Rolstoel-vaardigheids-trainingen

Op de website van het NSGK is er mooi verhaal verschenen over de rolstoelvaardigheids-trainingen en de bijdrage van K-J Projects/WheelChair Skills Team aan het onderzoek van Fit for the Future!

Naar de NSGK-Site

Doel
Het doel van dit onderdeel was een optimaal programma te ontwikkelen voor het verbeteren van fitheid, rolstoelvaardigheid, zelfvertrouwen en participatie in dagelijks bewegen voor kinderen die rolstoel gebonden zijn. In het onderzoek is het effect van de eerder ontwikkelde rolstoelvaardigheidstrainingen op de rolstoelvaardigheid onderzocht, maar ook op het zelfvertrouwen en participatie in dagelijks bewegen. Om dit effect te kunnen meten is een rolstoelvaardigheidstest en vragenlijst voor zelfvertrouwen ontwikkeld.

Resultaat
Het belangrijkste resultaat van werkgroep 3 is een geëvalueerd programma voor rolstoelvaardigheidstrainingen en rolstoelfitheidstrainingen voor Mytylscholen. Zowel fysiotherapeuten als ouders en kinderen zijn heel erg tevreden over dit programma.
Daarnaast zijn twee nieuwe meetinstrumenten ontwikkeld:
De Utrecht-Pediatric Wheelchair Mobility Skills Test (UP-WMS) om rolstoelvaardigheid van kinderen in een rolstoel te kunnen meten.
De Wheelcon-Dutch version-modified for children, een Nederlandstalig meetinstrument voor het zelfvertrouwen van kinderen in een rolstoel.
Andere resultaten zijn:
Inzicht in de ervaringen van kinderen met de rolstoelvaardigheidstrainingen van K-J Projects, de ervaringen van fysiotherapeuten over de rolstoelvaardigheidstest en de ervaringen van ouders die met hun kind oefenen bij de rolstoeltraining.
Inzicht in de effecten van de rolstoelvaardigheidstrainingen en rolstoelfitheidstrainingen op de rolstoelvaardigheden, fitheid, zelfvertrouwen en participatie in het dagelijks leven van kinderen die een rolstoel gebruiken.
Een handleiding met workshops en een toolkit voor de rolstoelvaardigheidstrainingen voor professionals.
Video-tutorials voor kinderen en ouders.
Alle kennis is opgenomen in het KTS.