Het WheelChair Skills pakket voor het speciaal onderwijs: handicap NL Roll4kids

Roll4kids is een besloten trainingsprogramma voor kinderen in het speciaal onderwijs. De trainingen worden gegeven in samenwerking met de kinderrevalidatie die aan de school is verbonden. Tijdens deze trainingen is de rol van de ouders ook weer een belangrijke factor voor het te behalen succes.
In samenwerking met BOSK wordt tijdens iedere training een ouderbijeenkomst georganiseerd, waarbij de ouders met ons in gesprek kunnen gaan over de vraag hoe zij hun kind kunnen ondersteunen in hun weg naar meer zelfstandigheid.

Maakt u deel uit van een schoolbestuur of kinderrevalidatiecentrum of zit uw kind op een mytylschool waar nog geen trainingsprogramma wordt gegeven? Mail ons dan gerust zodat wij u meer informatie kunnen geven over de mogelijkheden om het  Roll4Kids-programma ook bij u op school in te zetten.

Voor de ouders
Afgelopen jaren hebben we laten zien dat we voor vele kinderen, maar zeker ook hun ouders een nieuwe wereld hebben laten opengaan.

De aanwezigheid van ouders bij de trainingen wordt door ons dan ook zeer gewenst. Wij zijn van mening dat wanneer u een beeld heeft van de lessen en het proces dat uw kind doormaakt, dit bijdraagt aan een voor het kind stimulerende omgeving om thuis te oefenen.

Achtergrond
Sinds 2013 geven wij trainingen in het speciaal onderwijs, deden 170 kinderen mee en deelden we onze kennis met meer dan 30 therapeuten. 
Onze ervaring is dat er voor veel rolstoelgebonden kinderen nog een wereld te winnen is in mobiliteit en hiermee hun vrijheid van beweging die aan de basis ligt van hun persoonlijke ontwikkeling.

Onderzoek
in het najaar van 2019 zal Marleen Sol (Hogeschool Utrecht) promoveren op haar onderzoek naar de effecten van onze trainingen. Zie ook RoVa Science pagina voor reeds gepubliceerde artikelen.

Kennisdeling
We willen het belang van goede rolstoelvaardigheid hoger op de agenda krijgen in de (kinder)revalidatiewereld en we zien het als onze taak om de kennis die wij in de afgelopen jaren hebben opgedaan te delen met professionals. Therapeuten van de kinderrevalidatie, docenten lichamelijke opvoeding en/of bewegingsagogen van school worden daarom ook nauw betrokken bij de lessen.

Aanvulling op eigen aanbod
Wanneer reeds aandacht besteed wordt aan rolstoelvaardigheid zijn onze lessen zeker een waardevolle aanvulling door de expertise die wij hebben opgebouwd, waarbij een grote meerwaarde ligt in de inzet van ervaringsdeskundigen.

Ervaringsdeskundigen
Oprichter K-J van der Klooster en Mustafa Jebari zijn beide meervoudige paralympiër en laten hun beperking hun leven niet leiden. Naast rijke topsportcarrières hebben zij beide ook hun strepen verdient in coaching en training. Daarnaast rollen regelmatig jonge topsporters in om het team te ondersteunen en de kinderen te inspireren.

Team
Ons team bestaat uit bevlogen trainer- coaches die ieder kind op zijn of haar  niveau benaderen. Zij weten als geen ander hoe leuk of spannend het kan zijn om nieuwe skills aan te leren. Met een oog voor ieder kind en zijn of haar mogelijkheden helpen zijn hen naar meer zelfvertrouwen en plezier in en met de rolstoel.

 

Korte Video (1’32”) van een rolstoelvaardigheidstraining.

Lange Video (4’18”) van een rolstoelvaardigheidstraining.

Naar het contactformulier