Disclaimer

De merknaam WheelchairSkillsTeam en de daarbij behorende website wheelchairskillsteam.nl is eigendom van Stichting WheelchairSkillsTeam. Bij het samenstellen van de inhoud van deze site is uiterste zorg nagestreefd. Ondanks de constante zorg en aandacht voor de website van Stichting WheelchairSkillsTeam, kan het voorkomen dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Gebruik website
Stichting WheelchairSkillsTeam sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website weelchailskillsteam.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website weelchairskillsteam.nl te kunnen raadplegen.

Wijzigingen aan de website
Stichting WheelchairSkillsTeam mag de website naar eigen inzicht en op ieder moment aanpassen. Stichting WheelchairSkillsTeam is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze aanpassingen. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen, waarvoor Stichting WheelchairSkillsTeam geen aansprakelijkheid kan aanvaarden.

Informatie van derden
Op de website wheelchairskillsteam.nl staan links naar websites van derden. Stichting WheelchairSkillsTeam is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Gebruik van informatie
Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie op de website wheelchairskillsteam.nl blijven te allen tijde voorbehouden aan Stichting WheelchairSkillsTeam. Gebruik is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Stichting WheelchairSkillsTeam.