Over stichting Wheelchair Skills Support

De stichting is in 2020 opgericht als stichting Wheelchair Skills Team en kwam voort uit ‘Rolstoelvaardigheid op Niveau’ van K-J Projects.

In 2024 wijzigt de naam naar Stichting Wheelchair Skills Support en gaat het  Wheelchair Skills Team als sociale onderneming verder.
De doelstelling is gebaseerd op het gedachtengoed en missie van Kees-Jan van der Klooster. De norm van wat er kan met een rolstoel te verleggen en hierover awareness, kennis en training mogelijk te maken, dit alles teneinde een positieve bijdrage te leveren aan de beeldvorming rondom mensen met een handicap, om zo de positie van mensen met een handicap (kinderen en volwassenen) in de samenleving te verbeteren.

ANBI
Stichting Wheelchair Skills Support heeft de ANBI-status.

 Stichting Wheelchair Skills Team
RSIN 861022105
Kamer van Koophandel Inschrijving: 77485076
Bankrekening Triodos: NL07 TRIO 0788 9659 99

E-mail:
Voor bestuurlijke zaken
Bestuur@wheelchairskillsteam.nl

Overige vragen
info@wheelchairskillsteam.nl