Over stichting Wheelchair Skills Team

De stichting is in 2020 opgericht en is voortgevloeid uit het project ‘Rolstoelvaardigheid op Niveau’ van K-J Projects. Sindsdien hebben al duizenden mensen kennisgemaakt met de rolstoeltrainingen, workshops, clinics en presentaties van het Wheelchair Skills Team en hebben honderden therapeuten ons ’train-de-trainer programma’ gevolgd. De stichting zet zich zonder winstoogmerk in om een positieve bijdrage te leveren aan de beeldvorming rondom mensen met een handicap, om zo de positie van mensen met een handicap (kinderen en volwassenen) in de samenleving te verbeteren. 

ANBI
Stichting Wheelchair Skills Team heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de Nederlandse Belastingdienst onze organisatie erkent als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Deze goedkeuring is erg belangrijk, omdat schenkingen alleen belasting aftrekbaar zijn als een organisatie voldoet aan de eisen van ANBI.

Daarnaast betekent het dat wij geen schenk- en/of erfbelasting hoeven te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen, waardoor er dus meer geld naar onze projecten kan gaan. Dit alles maakt het extra aantrekkelijk om ons goede doel te steunen.

Controleren of het Wheelchair Skills Team de ANBI-status heeft? Ga naar de Belastingdienst en zoek op ‘Stichting Wheelchair Skills Team’.

Beloningsbeleid
De stichting Wheelchair Skills Team kent geen winstoogmerk. Bestuurders ontvangen alleen – via declaraties – gemaakte onkosten in het belang van de stichting. Denk hierbij aan reiskosten waaronder brandstofkosten (0,19 euro per gemaakte km, bij wet vastgesteld), parkeergeld en openbaar-vervoerskosten en kantoorartikelen t.b.v vergaderingen, workshops, events en andere activiteiten in het belang van de stichting. De opbrengsten die door bestuurders worden gegenereerd in de vorm van b.v. adviezen komen volledig ten goede aan de stichting.

 

Stichting Wheelchair Skills Team
RSIN 861022105
Kamer van Koophandel Inschrijving: 77485076

Hamontstraat 41 1066LG Amsterdam
Telefoon: +31 (0)6 113 46 172
E-mail: info@wheelchairskillsteam.nl
Bankrekening Triodos: NL07 TRIO 0788 9659 99