Over Stichting WheelchairSkillsTeam

De stichting heeft ten doel een positieve bijdrage te leveren aan zelfstandigheid van mensen met een fysieke beperking en aan de beeldvorming rondom mensen met een handicap ten einde de positie van mensen met een handicap (kinderen en volwassenen) in de samenleving te verbeteren, voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

ANBI
Stichting WheelchairSkillsTeam heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de Nederlandse Belastingdienst onze organisatie erkent als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Deze goedkeuring is erg belangrijk, omdat schenkingen alleen belasting aftrekbaar zijn als een organisatie voldoet aan de eisen van ANBI.

Daarnaast betekent het dat wij geen schenk- en/of erfbelasting hoeven te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen, waardoor er dus meer geld naar onze projecten kan gaan. Dit alles maakt het extra aantrekkelijk om ons goede doel te steunen.

Controleren of het WheelchairSkillsTeam de ANBI-status heeft? Ga naar de Belastingdienst en zoek op ‘Stichting WheelchairSkillsTeam’.

Beloningsbeleid
De Stichting WheelchairSkillsTeam kent geen winstoogmerk. Bestuurders ontvangen alleen – via declaraties – gemaakte onkosten in het belang van de Stichting. Denk hierbij aan reiskosten waaronder brandstofkosten (0,19 euro per gemaakte km, bij wet vastgesteld), parkeergeld en openbaar-vervoerskosten en kantoorartikelen t.b.v vergaderingen, workshops, events en andere activiteiten in het belang van de Stichting. De opbrengsten die door bestuurders worden gegenereerd in de vorm van b.v. adviezen komen volledig ten goede aan de Stichting.

 

Stichting WheelchairSkillsTeam

RSIN 861022105
Kamer van Koophandel Inschrijving: 77485076

Hamontstraat 41 1066LG Amsterdam
Telefoon: +31 (0)6 113 46 172
E-mail: info@wheelchairskillsteam.nl
Bankrekening Triodos: NL07 TRIO 0788 9659 99