Rolstoelvaardigheidstraining is effectief

“Als rolstoelgebruikers vaardiger worden met hun stoel vergroot dit hun wereld, staan ze actiever in het leven, worden ze zelfstandiger en hebben ze een groter zelfvertrouwen.” In theorie klinkt dit natuurlijk heel aannemelijk, maar is het ook daadwerkelijk zo als je er een meetlint langs legt? 

Wetenschappelijk onderzoek van Dr. Marleen Sol
Dr. Marleen Sol, onderzoek aan het lectoraat Leefstijl en Gezondheid aan de Hogeschool Utrecht, promoveerde in 2021 op het onderwerp ‘Rolstoelvaardigheid bij kinderen die gebruik maken van een handbewogen rolstoel’. 

De rolstoelvaardigheidstraining van het Wheelchair Skills Team is de eerste training ter wereld die wetenschappelijk bewezen effectief is.

Tijdens haar onderzoek heeft Marleen gekeken naar de effecten van de rolstoelvaardigheidstraining van het Wheelchair Skills Team op fysieke activiteit, rolstoelvaardigheid, zelfvertrouwen in het eigen kunnen en op fysieke fitheid. Uit de resultaten blijkt dat de rolstoelvaardigheidstraining op al deze vlakken een significant positief effect heeft. De kinderen zijn meer actief, hebben een betere rolstoelvaardigheid, ervaren een groter zelfvertrouwen en zijn fysiek fitter.

De rolstoelvaardigheidstraining van het Wheelchair Skills Team is hiermee de eerste training ter wereld die wetenschappelijk bewezen effectief is. We zijn hier enorm trots op en het steunt ons in onze missie om rollers te empoweren!

Het onderzoek in het Jeugdjournaal
Naast de gebruikelijke wetenschappelijke publicaties die bij een promotie-onderzoek horen is er ook in de media veel aandacht voor het onderzoek naar de effecten rolstoelvaardigheidstrainingen. Zo vertelt Dr. Marleen Sol in een uitzending van het Jeugdjournaal waarom het zo belangrijk is dat iedere rolstoelgebruiker een rolstoeltraining krijgt. Ook laat oud-deelneemster Iris in deze uitzending zien wat zij aan de training heeft gehad.

 

Klokhuis Wetenschapsprijs
In 2018 won Dr. Marleen Sol de Klokhuis Wetenschapsprijs voor haar promotieonderzoek. Via de website van Het Klokhuis konden kinderen stemmen op het onderzoek dat zij het meest interessant en relevant vinden. Hierbij kwam Marleen als winnaar uit de bus! Ter ere hiervan heeft Het Klokhuis een hele aflevering aan de rolstoelvaardigheidstrainingen toegewijd, waarin oud-deelneemster Tess een dag op pad gaat met presentatrice Sosha. Bekijk de gehele uitzending hier.